POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.oamenibuni.md, la care ne vom referi în continuare cu denumirea "site-ul".

Cuprins

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

3. Durata pentru care va prelucrăm datele

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

5. Transferul datelor cu caracter personal

6. Drepturile de care beneficiați

7. Confidențialitatea minorilor

8. Modificări în politică de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteți utilizator al site-ului, www.oamenibuni.md va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

• Nume și prenume

• Număr de telefon

• Adresa de e-mail

• Date referitoare la modul în care utilizați site-ul 

• Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a va crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, www.oamenibuni.md va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicățiile respective. 

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, www.oamenibuni.md va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

• În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / comentarii

• În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvență de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informațîi vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini/secțiuni, informațîi privind interacțiunea cu paginile, date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

A. Dacă sunteți utilizator al site-ului, www.oamenibuni.md prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru desfășurarea relației consensuale dintre dumneavoastră și www.oamenibuni.md., respectiv pentru preluarea, validarea, publicarea pe site a conținutului/comentariilor dvs

• Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza relația consensuală între dumneavoastră și www.oamenibuni.md, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://www.oamenibuni.md/termeni-și-condițîi. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor dintre dumneavoastră și wwww.oamenibuni.md.

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin www.oamenibuni.md, în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, 

• Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza exprimării consimtamântului dvs explicit și fără echivoc prin crearea contului de utilizator. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea www.oamenibuni.md de a respectă obligațiile care îi revin și deci în imposibilitatea de a va oferi accesul la serviciile site-ului.

• pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări privind acțiunile/ activitățile la care ați aderat, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l acceptați.

Va exprimăți consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conțînând comunicările respective. În plus, puteți să va dezabonati prin accesarea secțiunii "Informațiile contului meu". 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru utilizarea ulterioară a contului dumneavoastră. 

• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al www.oamenibuni.md de a îmbunătăți permanent experiență vizitatorilor/utilizatorilor pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, [dețînătorul website-ului] prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări privind informațiile/acțiunile/activitățile și serviciile oferite de www.oamenibuni.md prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Va puteți exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conțînând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiență dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al www.oamenibuni.md de a asigura funcționarea corectă funcționarea site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiență vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamațîi.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Durata pentru care va prelucrăm datele

www.oamenibuni.md va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți vizitator /utilizator, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreagă durata a raporturilor consensuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina www.oamenibuni.md

În situația în care sunteți utilizator și va exercitati opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul "ștergere cont" din secțiunea "informațiile contului meu", www.oamenibuni.md va interpreta această acțiune că opțiunea dumneavoastră de a va dezabona de la primirea de comunicări prin care va ținem la curent despre informațiile/acțiunile/activitățile și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să va ștergeți contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să va informăm că ștergerea contului nu va avea că efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, va puteți exercită drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțîn o acțiune/comentariu/activitate activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după finalizarea acestora, sau preluarea și asumarea de către un alt utilizator.

Dacă va retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, www.oamenibuni,md va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de www.oamenibuni.md pe baza consimtamântului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situațîi, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, că persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențînă confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea site-ului

• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute că urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către www.oamenibuni.md prin intermediul site-ului;

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor

• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către www.oamenibuni.md pot fi transferate în afară Republicii Moldova, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.oamenibuni.md conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea www.oamenibuni.md cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare - dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către www.oamenibuni.md a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplică anumite condițîi; Este posibil că, în urmă solicitării de ștergere a datelor, www.oamenibuni.md să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condițîi prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condițîi;

• dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise de către www.oamenibuni.md către alt operator de date, în măsură în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție

- în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercită prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoană vizată, că datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al www.oamenibuni.md sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care www.oamenibuni.md poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;

- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatedreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoană vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a va adresa Autoritățîi Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsură în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercită drepturile menționate mai sus, va rugăm să va adresați la adresa de email: [email protected]

7. Confidențialitatea minorilor

www.oamenibuni.md nu contactează cu bună știință sau nu colectează informațîi de la persoane cu vârstă sub 18 ani. Website-ul nu are că scop solicitarea de informațîi de orice fel de la persoane cu vârstă sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare întrăm în posesia unor astfel de informațîi și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informațîi sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informațîi despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, va rugăm să ne contactați pe email la [email protected]

8. Modificări în politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifică această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor veți fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informațîi cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, va rugăm să accesați următorul link: https://www.oamenibuni.md/politică-de-cookies.